Το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο

ΜΕΓΘΥΝΣΗ

Το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο  που εδρεύει στο Ίλιον Αθηνών είναι ένα από τα ελάχιστα Ειδικά Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα και απευθύνονται σε μαθητές με, κυρίως, κινητικές αναπηρίες.
Η ύλη που διδάσκεται σε αυτό είναι η ίδια με εκείνη που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθείται από όλα τα σχολεία, ίδιου επιπέδου, της χώρας. Οι στόχοι του εκπαιδευτηρίου είναι στο σύνολό τους κοινοί με αυτούς των άλλων εκπαιδευτηρίων.
Το Σχολείο δεν διαθέτει δικό του κτήριο, αλλά στεγάζεται σε χώρο του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Κινητικά Αναπήρων.Σ? αυτό φοιτούν  μαθητές με κινητικά προβλήματα που οφείλονται σε διάφορες αιτίες -εγκεφαλικές παραλύσεις, μυοπάθειες, παθήσεις των νεύρων και των οστών και άλλες-, που επιφέρουν μόνιμη κινητική αναπηρία.Σχεδόν στο σύνολό τους τα παιδιά του Σχολείου μας δεν αυτοεξυπηρετούνται στις διάφορες ατομικές τους ανάγκες ή χρειάζονται βοήθεια κατά τον χρόνο της διδασκαλίας, όπως: μεταφορά στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, βοήθεια στην λήψη αντικειμένων, κ.α.

Το σχολείο είναι άριστα εξοπλισμένο με εποπτικό υλικό, διαθέτει μία πολύ καλά οργανωμένη Βιβλιοθήκη, Γυμναστήριο κατάλληλα διαμορφωμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών μας, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Εργαστήριο Πληροφορικής με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.Εκτός από τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, στο Σχολείο υπηρετούν και ειδικοί επιστήμονες -φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, επιμελητής υγείας-,σε ανάλογους χώρους επιτέλεσης των εργασιών τους. Επίσης, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος. Η ιατρική παρακολούθηση των μαθητών μας γίνεται από το ιατρικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Κινητικά Αναπήρων.

Οι απόφοιτοι του Σχολείου μας αποκτούν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μπορούν να συνεχίζουν τις σπουδές τους στο επόμενο επίπεδο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, στη Τεχνική Εκπαίδευση και στα Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια. Πολλοί από τους μαθητές μας φοιτούν σε Λύκεια, σε Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές, εργάζονται και γενικά θεωρούνται ικανοί να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας ανάλογες με το είδος της εκπαίδευσης που έχουν λάβει και με τις κινητικές τους ιδιαιτερότητες.