ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΕΓΘΥΝΣΗ

ΠανελλήνιαΟμοσπονδίαΣωματείωνΓονέωνκαιΚηδεμόνωνΑτόμωνμεΑναπηρία

http://www.posgamea.gr

 

ΕθνικήΟμοσπονδίαΚινητικάΑναπήρων

http://www.eoka.blogspot.com

 

ΟμοσπονδίαΚωφώνΕλλάδας

http://www.omke.gr

 

ΠανελλήνιοςΣύνδεσμοςΤυφλών

http://www.pst.gr

 

 

ΠανελλήνιαΟμοσπονδίαΝεφροπαθών

 

http://www.psnrenal.gr/old/periodiko/frev_mart_apri/pon.htm

 

ΕλληνικήΟμοσπονδίαΘαλασσαιμίας

http://www.thalassaemia.gr

 

 ΕυρωπαϊκόΦόρουμΑτόμωνμεΑναπηρία (EDF)

http://www.edf-feph.org

 

 

Association Internationale Autisme Europe

 

http://www.autismeurope.org

 

 Brain Injured & Families ? European Confederation (BIF?EC)

http://www.traumacranien.org

 

 European Blind Union (EBU)

http://www.euroblind.org

 

 European Federation of Parents of Hearing Impaired Children (FEPEDA)

http://www.fepeda.org

 

 

European League of Stuttering Associations (ELSA)

 

http://www.europe.is

 

 European Network of (-ex) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP)

http://www.enusp.org

 

 

European Union of the Deaf (EUD)

 

http://www.eudnet.org, http://www.eudeaf2003.org

 

International Federation of People with Physical Disability

http://www.fimitic.org

 

 International Federation of Spina Bifida and Hydrocephalus (IF)

http://www.ifglobal.org

 

 Inclusion Europe

http://www.inclusion-europe.org

  

 

Osteogenesis Imperfecta Federation Europe (OIFE)

http://www.oife.org

 

 

 

European Cooperation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE)

http://www.eccenet.com

 

Αναπηρίατώρα

http://www.disabled.gr

 

 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ? ΟδηγόςτουΠολίτημεΑναπηρία

http://www.gspa.gr/%283804520859820291%29/eCPortal.asp?id=3962&nt=19&lang=1&pID=3850&p2ID=3850&lang=1

 

 

 

ΚΕΠ ? ΟδηγόςτουΠολίτηστιςΔιοικητικέςΔιαδικασίες

http://www.kep.gov.gr/kepportal/CitizenGuide/CitizenGuideC1/CitizenGuideC2?PARAM1=344&lng=EL

 

 

 

ΥπουργείοΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιών ? ΟδηγόςτουΠολίτη

http://www.yme.gr/amea/index.php

 

 

ΔιεθνήκαιΕλληνικά fora ενημέρωσης

The European Design for All e?Accessibility Network (EDEAN)

http://www.edean.org

AAATE, the interdisciplinary pan?European association devoted to all aspects of assistive technology

http://www.aaate.net

ΤοΕθνικόΔίκτυο GR-DeAN)

http://www.e-accessibility.gr

ΟμάδαΕργασίαςγιαΚαθολικήΠρόσβασηκαιΕυχρηστίαστηνΚοινωνίατηςΠληροφορίαςαπόόλουςτουςπολίτες, συμπεριλαμβανομένωνΑμεΑκαιάλλωνευπαθώνομάδων

http://www.infosoc.gr

?

Προσβασιμότητα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ? ΣχεδιάζονταςγιαΌλους ? ΟδηγίεςΣχεδιασμού

http://www.minenv.gr/1/16/162/16201/g1620102.html

ΗνωμέναΈθνη ? Προσβασιμότηταγιαταάτομαμεαναπηρία ? ΈναΟδηγόςΣχεδιασμούγιαέναΠεριβάλλονΕλεύθεροΕμποδίων

http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/

ΕυρωπαϊκόΠλαίσιογιατηνΑναπηρία

http://www.eca.lu

Disabled Persons Transport Advisory Committee, UK

http://www.dptac.gov.uk/

ΚέντρογιαΠροσβάσιμαΠεριβάλλοντα, ΗνωμένοΒασίλειο

http://www.cae.org.uk

?

Προσβασιμότητα Internet

 

Web Accessibility Initiative

http://www.w3.org/WAI/

 

Web Accessibility Guidelines

http://www.w3.org/WAI/GL/

 

Web Accessibility Evaluation

http://www.cew.wisc.edu/accessibility/evaluation/default.htm

 

AccessibleNet.org

http://www.accessiblenet.org

?

Τουρισμός

 

Access ? Able Travel Source

http://www.access-able.com/

ΟδηγόςΠροσβάσιμωνΨυχαγωγικώνΔραστηριοτήτωνστηνΕλλάδα

http://www.esaea.gr/odigos

 

 

υπουργείοπαιδείας

http://www.minedu.gov.gr/

 

πανελλήνιοσχολικόδίκτυο

http://www.sch.gr/

 

E-yliko

http://www.e-yliko.gr/