Δραστηριότητες

ΜΕΓΘΥΝΣΗ

Το σχολείο μας πραγματοποιεί διάφορες δραστηριότητες όπως

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα,

Προγράμματα Ειδική Αγωγή Υγείας

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αγωγή Καταναλωτής

Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες καινοτόμες δράσεις που έχουν στόχο να βοηθήσουν το μαθητή, να κατακτήσει το μέγιστο βαθμό λειτουργικότητας, και να ενταχθεί ομαλά στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα

Σχολικός επαγγελματικό προσανατολισμός

Θεραπευτική κολύμβηση