Παροχές

ΜΕΓΘΥΝΣΗ

 

Παράλληλα με την εκπαίδευση, παρέχεται και νοσοκομειακή κάλυψη. Στο οικοτροφείο του ιδρύματος μπορούν να φιλοξενηθούν μαθητές απ? όλη την Ελλάδα.  Οι μαθητές μεταφέρονται με ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα που διαθέτει το ίδιο το σχολείο, απ?όλo το λεκανοπέδιο της Αττικής με τη βοήθεια οδηγών και συνοδών, τηρώντας απόλυτα τους κανόνες ασφαλείας.